Sander Wijdemans
21 april 2021 20:00
door Sander Wijdemans
Channel:
MKB-nieuws

8 redenen om als mkb’er te kiezen voor factoring

Factoring is binnen de ondernemersbranche niet langer een onbekende term. Factoring staat ook wel gelijk aan voorfinanciering of het doorverkopen van je facturen. Deze termen hoor je steeds vaker voorbij komen en is inmiddels ook een geaccepteerde financieringsvorm. Er zijn dan ook meerdere factoringbedrijven die ondernemers willen helpen om niet langer te moeten wachten op de betalingstermijn.

Maar wat levert het jou op?

Of je nu als zelfstandige werkt of binnen het mkb, er zijn meerdere redenen waarom het gebruik van factoring voordelig voor je is. Welke redenen dat zijn? Dat komt uitgebreid aan bod in dit artikel, op willekeurige volgorde.

  • Alternatieve financiering
  • Gemak
  • Snelle uitbetaling
  • Debiteurenbeheer uit handen
  • Faillissementsrisico overgenomen
  • Flexibele financieringsvorm
  • Geen minimale omzeteisen  
  • Transparantie

Alternatieve financiering

Factoring is een alternatieve financieringsvorm en verschilt van de traditionele financieringsvormen. Factoring is niet te vergelijken met een lening bij de bank, of met een mkb-krediet. Door gebruik te maken van factoring krijg je het geld waar je recht op hebt en ga je op deze manier geen schuld aan. Daarnaast wordt bij factoring de kredietwaardigheid gebaseerd op de kredietwaardigheid van de opdrachtgever van de klant. In tegenstelling tot een bancaire lening, waarbij gekeken wordt naar de kredietwaardigheid van het bedrijf van de klant.

Gemak

Een aanvraag indienen bij een factoringbedrijf moet niet voorzien zijn van teveel poespas. En dat is gelukkig ook niet het geval. Een aanvraag kan gemakkelijk worden ingediend, waarna er enkele documentatie wordt opgevraagd. Denk hierbij aan de basisgegevens als een kopie ID, bankrekening en de opdracht met de debiteur.

Snelle uitbetaling

Bij het factoringbedrijf staat de dienstverlening centraal. Om het mkb van optimale service te voorzien worden facturen binnen 24 uur overgemaakt en staat dan ook op de rekening. Natuurlijk moet de aanvraag wel eerst goedgekeurd zijn. Daarnaast hoef je niet langer de betalingstermijn af te wachten, want het factuurbedrag staat immers al op de rekening. En het factoringbedrijf neemt de desbetreffende betalingstermijn over. Een voordeel is dat je als (snelgroeiend) bedrijf het geld kunt investeren in uitbreiding.

Debiteurenbeheer uit handen

Het debiteurenbeheer wordt uit handen genomen. Een bijkomend voordeel waardoor er tijd en energie overblijft om te investeren in de onderneming. Je hoeft hier niet meer naar om te kijken en je hoeft hier ook geen speciaal personeel voor aan te nemen. En zo draag je ook bij aan de groei en het succes van de onderneming.

Faillissementsrisico overgenomen

Naast het feit dat het debiteurenbeheer uit handen wordt genomen, wordt ook het faillissementsrisico overgenomen.

Flexibele financieringsvorm

Factoring is een flexibele financieringsvorm. Dat komt omdat je als mkb-onderneming de keuze hebt welke facturen je wilt laten voorfinancieren. Je zit dus niet vast aan een langlopend contract of abonnementsvorm.

Geen minimale omzeteisen 

Als je als mkb-onderneming gebruik wilt maken van factoring zijn er geen minimale omzeteisen aan verbonden. Daarnaast hoef je ook geen uitgebreide documenten van jaarcijfers e.d. aan te leveren. Als startend bedrijf kom je ook voor factoring in aanmerking. Ook als je een seizoensgebonden business hebt.

Transparantie

Factoringbedrijven communiceren duidelijk en concreet over de kosten die aan factoring zijn verbonden. De kosten zijn gebaseerd op de ingestuurde factuur en dit percentage wordt ook wel de factorfee genoemd. De factorfee wordt bepaald aan de hand van de hoogte van de factuur, de kredietwaardigheid van de opdrachtgever en de betalingstermijn.

Reacties