Sander Wijdemans
7 december 2022 09:25
door Sander Wijdemans
Categorie:
MKB-nieuws

Alles wat je moet weten over een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering (BTA)

Veel ondernemers sluiten een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) af. Deze verzekering vergoedt schade die jij, jouw werknemer of product bij een ander veroorzaakt. Zowel schade aan objecten als personen valt binnen de dekking. Je kunt deze aansprakelijkheidsverzekering uitbreiden met onder meer een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering (BTA). In deze tekst vertellen wij je alles wat je over deze aanvullende aansprakelijkheidsverzekering moet weten.

Alles wat je moet weten over een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering (BTA)

Voor wie is een BTA bedoeld?

Gezien de naam verbaast het je niet dat een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering bedoeld is voor bestuurders. Daarnaast kunnen ook commissarissen en toezichthouders een BTA afsluiten. Deze functies brengen veel verantwoordelijkheden met zich mee, waardoor het voor kan komen dat je een fout maakt. Dit lijkt misschien niet erg, maar in jouw functie kan de kleinste fout al grote gevolgen hebben. Wanneer een bedrijf of organisatie hierdoor schade lijdt, kun jij hier persoonlijk aansprakelijk voor gesteld worden. De bijkomende kosten hiervan voorkom je door jouw aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven uit te breiden met een verzekering voor bestuurdersaansprakelijkheid.

Waarom kies je voor een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?

Er zijn verschillende redenen op te voeren om bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen uit te breiden met een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. De voornaamste reden hiervoor is dat het aantal vorderingen tegen bestuurders en commissarissen de afgelopen jaren gegroeid is. De schadevergoedingen worden niet alleen steeds hoger, maar ook steeds vaker toegewezen. Sinds de invoering van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) in juli 2021 geldt dit ook voor bestuurders van verenigingen en stichtingen.

Wie denkt dat de bovenstaande reden de enige is om een AVB uit te breiden met bestuurdersaansprakelijkheid, heeft het mis. Je voorkomt hiermee namelijk ook dat er onbewust en onbedoeld risico’s worden gelopen. Breid je jouw aansprakelijkheidsverzekering uit met deze aanvullende verzekering? Dan ben je als bestuurder en/of commissaris beschermd tegen persoonlijke aansprakelijkheid tot maximaal het verzekerde bedrag waar je bij het afsluiten van deze aanvullende verzekering voor kiest. Bovendien kun je met deze extra verzekering aantonen dat het risico op bestuurdersaansprakelijkheid goed is geregeld. Dit zorgt niet alleen voor transparantie, maar je biedt toekomstige bestuurders bovendien zekerheid.

Wat valt er wel en niet binnen de dekking?

Voordat je een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afsluit, wil je uiteraard weten waar je voor verzekerd bent. De volgende zaken zijn bij veel verzekeraars verzekerd: juridische hulp, aansprakelijkheid door onbehoorlijke taakvervulling, onderlinge aansprakelijkheid van de ene bestuurder tegen de ander en dekking voor voormalige, huidige en toekomstige bestuurders. Met zo’n verzekering hoef je als bestuurder, commissaris of toezichthouder niet bang te zijn om fouten te maken.

Net als bij vrijwel iedere andere verzekeringen zijn er ook bepaalde zaken die soms buiten de dekking vallen. De onderstaande zaken zijn vaak niet verzekerd:

– Opzettelijke schade  
– Boetes
– Dwangsommen
– Schade aan personen
– Schade aan zaken

Reacties