Sander Wijdemans
21 september 2022 08:02
door Sander Wijdemans
Categorie:
MKB-nieuws

De RI&E als startpunt voor een gezonde en veilige werkplek

Als werkgever moet je jouw medewerkers een veilige en gezonde werkomgeving bieden. Elk bedrijf met personeel is daarom verplicht om een zogenaamde RI&E (Risico-Inventarisatie en -Evaluatie) te hebben. Hiermee breng je de arbeidsrisico’s binnen de organisatie in kaart en beschrijf je hoe je deze risico’s gaat aanpakken. Sinds 1 juli 2022 bestaat de RI&E uit twee onderdelen: een systeem-RI&E en een scope-RI&E.

designkantoormeubilair

Het belang van gezondheid en veiligheid op de werkvloer

Medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal van organisaties. Een veilige en gezonde werkomgeving zorgt voor minder verzuim, hogere productiviteit en blijere medewerkers. Een werkgever die zorgt voor een prettige werkomgeving is bovendien aantrekkelijker voor eventuele nieuwe medewerkers.

Bij veiligheid op de werkvloer moet je niet alleen denken aan zware machines of gevaarlijke stoffen, maar ook aan bijvoorbeeld de interne cultuur, de normen en waarden in de organisatie en de integriteit en het onderlinge gedrag van medewerkers. Met een RI&E krijg je inzicht in al dit soort risico’s en kun je actie ondernemen om van jouw organisatie een plek te maken waar mensen gezond en veilig werken.

RI&E nieuwe stijl

Een goede RI&E helpt organisaties om systematisch te werken aan betere werkomstandigheden, meer werkplezier en minder verzuim en ongevallen. Om geen enkel arbeidsrisico over het hoofd te zien, bestaat de RI&E uit twee delen: een systeem-RI&E en een scope-RI&E. 

Systeem-Ri&E

Met de systeem-RI&E inventariseer je verzuimgegevens, inzichten van bedrijfsarts, medewerkers en preventiemedewerkers, arbo beleid, gegevens uit arbeidsdeskundig onderzoek, informatie over ongevallen en bijna-ongevallen en risicobeperkende maatregelen.

Scope-RI&E

De scope-RI&E biedt een verdiepend onderzoek naar een bepaald risico. Als uit de verzuimgegevens bijvoorbeeld dat veel medewerkers burn-outklachten hebben, dan komt dit in de systeem-RI&E te staan. In de scope-RI&E doe je vervolgens nader onderzoek naar psychosociale arbeidsbelasting onder medewerkers.

Ondersteuning bij het maken van een goede RI&E

Vanwege het belang van een gezonde en veilige werkplek voor medewerkers, teams en organisaties kiezen veel werkgevers bij het maken van een RI&E voor professionele ondersteuning door een arbodienst. De arbeidshygiënisten, Hogere Veiligheidskundigen en arbeids- en organisatiedeskundigen van een arbodienst zijn ervaren in het afnemen van een RI&E en in het geven van volledig, betrouwbare en actuele adviezen. Zij helpen organisaties bij alle stappen, van het opstellen van een RI&E tot en met de implementatie van het plan van aanpak. Hiervoor hebben zij een examen afgelegd bij een onafhankelijk gecertificeerde instantie, die is aangewezen door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Arbeidshygiënist

De arbeidshygiënist helpt zorgen voor een gezonde werkomgeving. Daarbij inventariseert hij of zij ook ‘onzichtbare’ gezondheidsrisico’s, zoals schadelijk geluid, gevaarlijke stoffen of ongezonde lichamelijke belasting De arbeidshygiënist doet werkplekonderzoek en geeft adviezen ter verbetering. Ook geeft hij of zij voorlichting en trainingen aan medewerkers, zodat zij weten wat zij zelf kunnen doen om hun gezondheid te beschermen.

Hogere Veiligheidskundige

Hogere Veiligheidskundigen geven organisaties beleidsadviezen over veiligheidskundige risico’s Met behulp van een RI&E brengen zij in kaart of het werk binnen de onderneming gevaren oplevert of schadelijk is voor de gezondheid. Daarnaast helpen zij bij het vastleggen van beleid in een arbozorgsysteem.

Arbeids- en organisatiedeskundige

Om als organisatie op termijn succesvol te zijn, is het belangrijk dat het werk aansluit bij de behoefte van medewerkers aan veiligheid, verbinding, uitdaging, waardering en zingeving. De arbeids- en organisatiedeskundige adviseert en begeleidt organisaties daarom bij oplossingen om medewerkers gezond, gemotiveerd en duurzaam inzetbaar te houden.

Schriftelijke vastlegging

De RI&E laat zien welke risico’s medewerkers binnen een bedrijf kunnen lopen. Naast een inventarisatie daarvan bevat de RI&E ook een plan van aanpak. Hierin staat welke maatregelen de werkgever gaat nemen om verbetering in de situatie te brengen. Omdat goede veiligheid en gezondheid op de werkvloer cruciaal zijn, is de handhaving op nakoming van het plan van aanpak streng. Wanneer niet alle aanwezige of mogelijke risico’s en bijbehorende maatregelen schriftelijk vastgelegd zijn, kunnen bedrijven in het ergste geval een fikse boete krijgen.

Hoe veiliger en fijner de werkomgeving voor je medewerkers is, des te beter de loyaliteit en tevredenheid onder het personeel en hoe beter de kwaliteit van het geleverde werk.

Reacties