Sander Wijdemans
29 januari 2019 10:00
door Sander Wijdemans
Channel:
MKB-nieuws

Vijf dingen waar je rekening mee moet houden bij het lanceren van een nieuw product

Vijf dingen waar je rekening mee moet houden bij het lanceren van een nieuw product

Je hebt een nieuw product bedacht en hoopt hiermee de markt te veroveren. De lancering van een nieuw product is vaak een spannende periode. Maar daarnaast is het ook ongelofelijk hectisch. In alle chaos mag je echter een aantal belangrijke zaken niet vergeten. Met dit overzicht brengen we de belangrijkste zaken opnieuw onder de aandacht. Zo hoef je achteraf niet tegen onaangename verrassingen aan te lopen.

# 1. Houd het product nog even geheim

Houd voorafgaand aan de lancering het bestaan van het product geheim door een geheimhoudingsclausule op te nemen in een arbeidsovereenkomst. Je vraag je vast af waarom het nou zo belangrijk is om de lancering van een nieuw product geheim te houden. Dit is zo enorm belangrijk omdat er geen patent meer aangevraagd kan worden zodra de nieuwe vondst reeds in het publieke domein terecht is gekomen. Houd dit dus goed in de gaten!

# 2. Bescherm jouw nieuwe product

Dit laatste brengt ons tot de feitelijke bescherming van jouw nieuw product. Indien het echt gaat om een nieuwe uitvinding ten gevolge van een uitvinderswerkzaamheid, kan je voor het product een patent aanvragen. Er gelden wel strikte voorwaarden waarover een patent bureau jou meer kan vertellen.

Ook indien een patent niet mogelijk is, bestaan er alsnog een aantal oplossingen om jouw nieuwe product te beschermen. Denk onder andere aan een modelregistratie of het neerleggen van jouw concept in het I-DEPOT van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom.

# 3. Doorloop de noodzakelijke testen

Vaak moeten nieuwe producten aan een aantal wettelijke eisen voldoen. Voor verkoop in de Europese Economische Ruimte (EER) is een CE-markering bijvoorbeeld broodnodig. Om zo’n CE-markering te mogen aanbrengen moet je over een gedegen technisch dossier beschikken waarmee wordt aangetoond dat er aan alle EU-eisen is voldaan. Om welke eisen het gaat? Dat is afhankelijk van het type product.

Hierbij moet het product ofwel door een onafhankelijk orgaan gecontroleerd worden, ofwel mag je de testen gewoon zelf uitvoeren. Voer je de testen zelf uit? Ben je 100% zeker over de veiligheid van je product of dienst? Goed, want je wilt achteraf niet voor verrassingen te komen staan zoals een potentiële aansprakelijkheidsclaim.

# 4. Maak de noodzakelijke documenten klaar

Sommige producten moet je vergezellen van gebruiksaanwijzingen terwijl andere producten aansluit- of montageschema’s nodig hebben. Denk verder ook aan het marketingmateriaal zoals flyers en internetteksten, instructies voor de verkopers, de vervoersdocumenten en de persberichten. Ga alles goed na want zodra de lancering plaatsvindt, mag er geen onduidelijkheid meer bestaan.

# 5. Voorzie voldoende voorraad

Is alles klaar voor de lancering? Zorg dan dat je geen afwijzingen moet verkopen. Sommige producten gaan tijdens de introductiefase als warme broodjes over de toonbank. Zorg voor voldoende voorraad, zeker als je de marktpenetratiestrategie toepast is een voldoende ruime voorraad cruciaal voor een geslaagde productlancering. Het voorafgaand marktonderzoek zal dan ook uitwijzen hoeveel producten je voorradig dient te hebben.

Reacties