Sander Wijdemans
3 december 2020 09:39
door Sander Wijdemans
Channel:
MKB-nieuws

Wat zijn de Smart Industry trends voor 2021?

De afgelopen jaren is de zogenaamde Smart Industry bezig aan een geweldige opmars. Deze vergaande vorm van digitalisering maakt het mogelijk om machines onderling met elkaar te verbinden en intelligent aan te sturen. Deze intelligente aansturing is mogelijk door de slimme inzet van ICT-mogelijkheden. Aan de Smart Industry wordt daarom ook wel gerefereerd als de slimme industrie ofwel de industry 4.0. Welke trends op het gebied van Smart Industry kunnen we in 2021 verwachten?

1. Snel opkomende technieken door coronacrisis

De wereldwijde crisis door COVID-19 zorgde er het afgelopen jaar voor dat bepaalde technologische ontwikkelingen razendsnel werden omarmd. De pandemie maakte het immers noodzakelijk om razendsnel te reageren op problemen en direct met oplossingen te komen. Hierdoor zijn technieken zoals het 3d-printen van medische artikelen en beschermende uitrustingen en de inzet van augemented reality (AR) snel in gebruik genomen. Het langdurige adoptieproces van dergelijke technieken kent normaal gesproken de nodige obstakels. De wereldwijde crisis zorgde er echter voor dat deze oplossingen zonder omhalen werden ingezet. De verwachting is dat deze smart oplossingen in 2021 onderdeel blijven uitmaken van de gezondheidsindustrie.

Snel opkomende technieken door coronacrisis

2. Inspelen op individuele klanteisen binnen de productbewerking

Belangrijke ontwikkelingen zien we ook in de sector die zich richt op productbewerking – denk aan bijvoorbeeld smeed- en gietwerk. In 2020 zagen we al dat cnc bewerking een vlucht nam en fabrieken steeds meer veranderden in Smart Factories. In 2021 zien we dat deze trend zich voortzet en dat de mogelijkheid om machines en processen onderling te laten communiceren zijn vruchten afwerpt. Het wordt hierdoor steeds eenvoudiger om snel en efficiënt in te kunnen spelen op individuele klanteisen. Digitale oplossingen maken het in 2021 steeds beter mogelijk om op verzoek van de klant binnen de deadline unieke aanpassingen te verrichten.

3. Steeds grotere vraag naar kenniswerkers

In een wereld waarin veel banen door de crisis in rap tempo verdwijnen biedt de opkomst van de Smart Industry juist kansen op de arbeidsmarkt. Organisaties gaan de mogelijkheid om door middel van slimme ICT data te verzamelen en te analyseren steeds vaker benutten, om zo tot continue procesverbetering te komen. Er is echter een enorm tekort aan kenniswerkers met verstand van deze nieuwe technologieën op het gebied van automatisering en kunstmatige intelligentie. De verwachting is dan ook dat de vraag naar deze kenniswerkers in 2021 snel zal stijgen. Dit biedt kansen voor net afgestudeerden. Ook liggen er kansen op het gebied van omscholing voor werknemers die werkzaam zijn in door de crisis getroffen branches.

Reacties