Sander Wijdemans
13 mei 2023 21:20
door Sander Wijdemans
Categorie:
MKB-nieuws

De CO2 prestatieladder, wat houdt het precies in?

Je hoort het dagelijks in het nieuws: we zitten met een enorm klimaatprobleem. Dat klimaatprobleem proberen we samen op te lossen door de klimaatdoelen te halen. We willen de aarde leefbaar houden, dus moet de uitstoot van broeikasgassen drastisch om laag. Bedrijven kunnen dat bereiken door te werken met de CO2-prestatieladder. Dat is niet alleen een manier om duurzaam te werken, maar levert ook nog eens een gunningsvoordeel op. Werken met de CO2-prestatieladder is dus om meerdere redenen interessant.

De CO2 prestatieladder, wat houdt het precies in

Wat is de CO2-prestatieladder?

Steeds meer bedrijven werken met de CO2 prestatieladder. Het wordt hét duurzaamheidsinstrument van Nederland. Deze ladder helpt bedrijven en overheden bij het reduceren van CO2 en kosten. Niet alleen binnen de bedrijfsvoering, maar ook in projecten en in de gehele keten.

De CO2-prestatieladder werd ooit uitgevonden door ProRail. Deze organisatie vindt het belangrijk om duurzaam te werken, minder CO2 uit te stoten en bewust met energie om te gaan. De overheid ziet dat onderhand ook als must. Het certificaat van een bedrijf op de CO2-prestatieladder laat zien dat een bedrijf er echt werk van maakt.

Bij de ladder zijn vier zaken heel belangrijk: inzicht, reductie, transparantie en participatie. Vanuit die vier invalshoeken zijn er allerlei eisen voor het certificatieschema bepaald. Dit scherm wordt gebruikt voor certificering.

De treden van de ladder

De ladder bestaat uit 5 niveaus. Binnen de eerste drie niveaus is een bedrijf vooral bezig met het terugdringen van de uitstoot van de eigen organisatie en alle projecten die daarbij horen. Vanaf niveau 4 en 5 maakt een bedrijf ook werk van de uitstoot in de keten en sector. Kortom: dan is er een verhoogde bewustwording van de CO2-uitstoot.

Een gecertificeerde organisatie voldoet op een bepaald niveau aan de eisen van de CO2-prestatieladder. Elk jaar komt er een organisatie langs om een audit uit te voeren. Zo weet je als bedrijf zeker dat je nog aan de voorwaarden voldoet. Jaarlijks wordt er getoetst op ambities rondom verduurzaming, de reductie van CO2 en de continue verbetering.

Waarom werken met de ladder?

Wanneer je werkt met de CO2-prestatieladder en een certificaat behaalt, kun je voordeel genieten bij aanbestedingen. Gecertificeerde bedrijven krijgen namelijk korting op de inschrijfprijs. Bedrijven die hoog op de ladder staan, krijgen een concreet gunningvoordeel. Hoe hoger de trede, hoe hoger de korting. Hoeveel voordeel je krijgt, hangt af van de aanbestedende dienst of opdrachtgever. Deze bepaalt het gunningvoordeel per niveau van de CO2-prestatieladder.

Naast de CO2-prestatieladder is het ook interessant om te kijken naar het VCA certificaat. Een onderdeel van dit certificaat gaat over milieubewust werken. Dit past binnen de geest van de prestatieladder en draagt bij aan de algehele verduurzaming van Nederlandse bedrijven.

Reacties