Gebruiksvoorwaarden beoordelingen - Bedrijvenpagina.nl

Beoordelingen zijn een belangrijk onderdeel van Bedrijvenpagina. De beoordelingen bevatten waardevolle informatie voor toekomstige klanten en opdrachtgevers en zijn een goede graadmeter voor de reputatie van de vermelde bedrijven op Bedrijvenpagina.nl.

Bedrijvenpagina kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de beoordelingen.

Een beoordeling dient in ieder geval aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • De beoordeling moet goed onderbouwd zijn.
 • De toon in de beoordeling dient netjes en correct te zijn. Lasterlijk, vulgair, obsceen, beledigend, discriminerend of racistisch taalgebruik is niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan om meer dan één entiteit te gebruiken bij het plaatsen van beoordelingen.
 • Een beoordeling moet gebaseerd zijn op eigen ervaringen en mag niet geplaatst zijn door eigenaren, management, huidige of voormalige medewerkers die zich voordoen als klanten van het bedrijf.
 • Beoordelingen mogen geen persoonsgegevens (zoals namen en e-mailadressen) of andere privacygevoelige gegevens van derden bevatten, zoals bijvoorbeeld van medewerkers van het bedrijf waar de beoordeling betrekking op heeft.
 • Het opnemen van links of scripts naar andere pagina’s is niet toegestaan.
 • Wanneer u een beoordeling geeft die smadelijk of lasterlijk is, loopt u het risico aansprakelijk te worden gesteld voor de schade die u daarmee berokkent.
 • Bedrijvenpagina heeft te allen tijde het recht een beoordeling te verwijderen.
 • Gegeven beoordelingen blijven in principe permanent onderdeel van het profiel.
 • De beoordeling moet op waarheden berust zijn en mag geen verzinselen bevatten.
 • Wees je bewust van hetgeen je plaatst; wees voorzichtig met beschuldigingen en onderbouw ze.
 • Het beoordelingsgedeelte op Bedrijvenpagina.nl is niet bedoeld voor vragen en discussies. Mocht je willen dat het bedrijf contact met je opneemt dan kun je dit aangeven tijdens het plaatsen van de beoordeling.
 • Beoordelingen mogen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt.

Wanneer er in jouw ogen een beoordeling niet voldoet aan bovenstaande voorwaarden, dan kun je dit bij ons melden via het contactformulier. Geef daarbij een toelichting waarom deze volgens jou niet aan de voorwaarden voldoet. De beoordeling wordt vervolgens (tijdelijk) verwijderd van Bedrijvenpagina.nl en de redactie van Bedrijvenpagina zal bekijken of het misbruik terecht is. Hierin behoudt Bedrijvenpagina altijd het recht om te beslissen of een beoordeling moet blijven of wordt verwijderd.

Tot slot: de beoordelingen die op Bedrijvenpagina worden geplaatst, zijn persoonlijke en zeer subjectieve meningen. De meningen die in beoordelingen worden gegeven behoren toe aan gebruikers van Bedrijvenpagina.nl en niet aan Bedrijvenpagina Nederland B.V.

Voor vragen over onze Gebruiksvoorwaarden beoordelingen kunt u altijd contact met ons opnemen.