Sander Wijdemans
19 september 2019 16:12
door Sander Wijdemans
Channel:
MKB-nieuws

Internationaal ondernemen: transport uitbesteden of zelf doen?

Als ondernemer wil je graag grip houden op je logistieke processen. Dat geldt al helemaal als je de grens over gaat: hoe meer inzicht en controle je hebt over het vervoer van je producten, hoe beter het is. Maar het zelf regelen van transport heeft ook een aantal duidelijke nadelen. Uiteindelijk ligt de keuze bij jou. Kies je ervoor om het transport uit te besteden aan een expediteur, of neem je het zelf in de hand? In dit artikel bespreken we de voor- en nadelen van beide.

Internationaal ondernemen: transport uitbesteden of zelf doen

Ondernemen in het buitenland: investeringen en rendementen

Gaat het om vervoer naar het buitenland, dan is de eerste en belangrijkste overweging: hoe ziet het kostenplaatje eruit? Voor jou als ondernemer is het een hele investering als je zelf een wagenpark moet aanleggen, zelf logistieke professionals in moet huren, enzovoorts. Toch kan het zijn dat je die investering moet doen om je internationale handel veilig te stellen. Gedeeltelijk is dit een financiële berekening. Brengt de investering in eigen vervoer, en alles wat daarmee gepaard gaat, uiteindelijk rendement? Of is het eenvoudiger om het vervoer toch aan een ander bedrijf uit te besteden?

Flexibiliteit of stabiliteit

Uitbesteden van vervoer brengt ook kosten met zich mee. Die liggen soms hoger, maar zijn ook variabel: je betaalt alleen voor het vervoer dat je daadwerkelijk nodig hebt. De rekensom – moet ik het transport zelf doen of uitbesteden? – is dus per bedrijf anders. Het schrijven van een zogenaamd exportplan is een goede eerste stap om in kaart te brengen wat jouw bedrijf nodig heeft. Gaat het om lange afstanden, of kwetsbare goederen? Hoe ziet het verzekeringsplaatje eruit? En wat voor afspraken kan je maken als je het transport uit zou besteden?

Regelgeving en milieu

Een belangrijke factor in de overweging om vervoer uit te besteden, dan wel intern te regelen, is de wet- en regelgeving en de milieuregelingen. In veel (Europese) landen nemen de regels rondom vervoer toe. Wegen worden drukker, en er is meer aandacht voor vervuiling en dierenwelzijn.

In sommige sectoren begint het daarom te lonen om vervoer uit te besteden en niet langer zelf te doen. Een exportbedrijf is vaak beter op de hoogte van wetgeving en milieuregels, en investeert in technologie om zuiniger te rijden en weinig afval te produceren.

Internationaal transport uitbesteden of zelf regelen?

Ga je zelf internationaal transport regelen, of neem je een professioneel transportbedrijf in de arm? Het is een belangrijke vraag voor veel ondernemers die hun goederen over de grens verhandelen. Er zijn veel verschillende factoren die de beslissing beïnvloeden. Uiteindelijk kun je alleen door een zorgvuldige weging te maken je tot een verstandige beslissing komen.

Reacties