Hans van Schip
7 mei 2014 11:19
door Hans van Schip
Categorie:
MKB-nieuws

Vraag informatie e-commerce groeit: Thuiswinkel Markt Monitor 4 keer per jaar

E-commerce in Nederland blijft groeien en de vraag naar informatie over de online shoppingmarkt is zo groot, dat Thuiswinkel.org, GfK en PostNL hebben besloten de halfjaarlijkse Thuiswinkel Markt Monitor vier keer per jaar uit te brengen.

Online shoppen naar producten en diensten is steeds meer gemeengoed in de Nederlandse huishoudens. Dit biedt extra kansen en uitdagingen voor de e-commerce markt. Doel van de Thuiswinkel Markt Monitor is de ontwikkelingen in de e-commerce markt nauwlettender vast te leggen en een instrument te bieden voor het e-commerce beleid. De e-commerce markt vraagt tenslotte om accurate cijfers.

Strategisch beleid voor jouw webshop

De Thuiswinkel Markt Monitor geeft inzicht in de Nederlandse e-commerce markt en verschaft aanknopingspunten voor een strategisch beleid voor alle bedrijven die betrokken zijn bij e-commerce in Nederland. Hiervoor is inzicht nodig in de stand van zaken van online winkelen op dit moment, maar ook in de historie en de toekomstverwachting.

‘Door de Thuiswinkel Markt Monitor vier keer per jaar uit te geven, houden wij onze leden continu op de hoogte van de stand van zaken op e-commerce gebied. Zo kunnen zij hun strategisch beleid aanpassen aan de laatste ontwikkelingen en hebben zij een streepje voor op de rest van de markt,’ aldus Wijnand Jongen, directeur Thuiswinkel.org.

Online shopping en Thuiswinkel Markt Monitor

‘We zien dat samenwerking in de keten steeds belangrijker wordt om drempels weg te nemen voor de consument en zo de thuiswinkelmarkt verder te ontwikkelen. PostNL wil samen met klanten en partners die stappen zetten.

Daarvoor is het nodig dat alle betrokkenen continu over de meest actuele kennis over de e-commerce markt beschikken. De Thuiswinkel Markt Monitor biedt dat inzicht.’ zegt Gerrit Mastenbroek, directeur PostNL Pakketten.

 

Nieuw: inzicht in online markt in relatie tot totale markt

De Thuiswinkel Markt Monitor brengt de totale Nederlandse online consumentenmarkt op kwartaalbasis in kaart. Naast inzichten in online aankopen en bestedingen, biedt de Thuiswinkel Markt Monitor onder andere informatie over kopersprofielen, verzendkosten, betaalwijzen en houding ten opzichte van online winkelen. Nieuw hierbij is dat de online markt in relatie wordt gebracht met de totale markt.

Nieuwe onderzoeksmethode Thuiswinkel Markt Monitor

Voor de totstandkoming van de Thuiswinkel Markt Monitor worden verschillende GfK bronnen gebruikt. GfK heeft continu beschikking over marktgegevens en neemt deze als uitgangspunt. Additioneel wordt ad hoc consumentenonderzoek uitgevoerd. Het resultaat hiervan is een totaalinzicht in de gehele online consumentenmarkt in Nederland.

Trendbreuk wordt verwacht

Vanaf het eerste kwartaal 2014 wordt deze rapportage volledig uitgevoerd door GfK. Ondanks dat GfK streeft naar vergelijkbaarheid met de eerder gepubliceerde Thuiswinkel Markt Monitor door Blauw Research, is een trendbreuk onvermijdelijk. Dat komt doordat er andere marktsegmenten als basis zijn genomen en er een andere methodiek is gebruikt. Trends op basis van de nieuwe opzet zullen vanaf het eerste kwartaal van 2014 worden opgebouwd. Daardoor ontbreekt in de eerste rapportage, die eind juni uitkomt, de historie en ligt de focus op de stand van zaken in de periode januari tot en met maart 2014.
Strategisch beleid voor mijn webshop
Thuiswinkel.org, PostNL en GfK zijn de kennispartners die deze Thuiswinkel Markt Monitor gezamenlijk uitbrengen. De uitkomsten van dit onderzoek sluiten direct aan bij de marktinformatie die door GfK over specifieke markten wordt gerapporteerd. De Thuiswinkel Markt Monitor kan daardoor dienen als een standaard voor de gehele Nederlandse e-commerce markt.

Heb jij een webshop en wil je meer informatie voor jouw webshop, kijk dan ook eens bij Webwinkel.


Reacties