Waarschuwing verwarring Bedrijvenpagina.nl met andere bedrijfsgidsen / bedrijvengidsen

WAARSCHUWING VOOR VERWARRING MET BEDRIJFSPAGINA.NL

Van diverse kanten worden wij er op gewezen, dat er zich helaas regelmatig een bedrijf meldt bij onze klanten, welke zich (heel slim) van vrijwel dezelfde naam bedient als Bedrijvenpagina.nl, namelijk Bedrijfspagina.nl . Vaak wekken deze verkopers daarbij op slinkse wijze de indruk, dat men contact opneemt om een bestaand contract te verlengen, er op zinspelend dat het hier om het contract gaat wat u reeds heeft met ons, Bedrijvenpagina.nl.

Onnodig te zeggen, dat veel van onze klanten door dit zeer subtiele naamsverschil al snel de indruk hebben met onze landelijk bekende website Bedrijvenpagina.nl van doen te hebben. Wanneer er dan vervolgens aan onze klanten een voorstel wordt gedaan, om een contract of een verlenging met Bedrijfspagina aan te gaan, raken veel ondernemers daardoor in verwarring als gevolg waarvan zij dan een overeenkomst met Bedrijfspagina aangaan, terwijl zij in de veronderstelling verkeren een contract met Bedrijvenpagina te verlengen of aan te gaan.

Ook niet zo vreemd, natuurlijk. Het verschil in bedrijfsnaam tussen onze naam Bedrijvenpagina en het door hen gehanteerde Bedrijfspagina is zo subtiel, dat veel van onze klanten dit begrijpelijkerwijs niet opmerken en er vanuit gaan, dat men een contract aangaat met het landelijk bekende Bedrijvenpagina.nl.

Niets is echter minder waar!

  • U gaat een nieuwe overeenkomst aan
  • Met een nieuw bedrijf,
  • Met een volledig andere website
  • Welke bijvoorbeeld qua vermeldingen als bijzonder onvolledig kan worden beschouwd (een rubriek als "Aannemers heeft landelijk bijv. slechts ±400 vermeldingen. Bedrijvenpagina heeft in die rubriek ruim 80.000 vermeldingen)
  • Welke volgens Alexa.com bovendien weinig wordt bezocht en een zeer lage ranking inneemt*
  • En waarvan, gezien de hiervoor bedoelde websiteanalyse van Alexa.com, het niet onaannemelijk is, dat naar alle waarschijnlijkheid geen of weinig respons voor u als adverteerder te verwachten valt

Onnodig te zeggen, dat wij ons uiterste best doen om via diverse kanalen te waarschuwen voor verwarringsgevaar en onze klanten te beschermen tegen het onbedoeld aangaan van overeenkomsten . Uw melding kan daarbij helpen!

Bent u klant van ons en ook gebeld door Bedrijfspagina? Of heeft u een factuur ontvangen?

Graag vernemen wij dan uw ervaringen over bijvoorbeeld hoe uw contacten met Bedrijfspagina zijn verlopen en wat er precies aan u verteld is. Heeft men zich bijvoorbeeld voorgedaan als Bedrijvenpagina.nl? Of heeft men net gedaan of er al een bestaand contract was? We horen graag uw verhaal, het liefst per email: info@bedrijvenpagina.nl.

Alle reacties kunnen ons mogelijk helpen bij de bewijsvergaring en daaruit mogelijk in te stellen juridische acties.

Meer info of advies?

Bent u klant bij ons en wilt u meer informatie of advies over de door u ontvangen factuur van Bedrijfspagina , dan kunt u ons altijd telefonisch bereiken onder 088-6655444.

Het spijt ons enorm, dat onze klanten op bovengenoemde wijze in verwarring worden gebracht en daar mogelijk nadeel van ondervinden . Wij doen ons uiterste best, om dit zoveel mogelijk tegen te gaan. Wij houden u graag op de hoogte van mogelijk nieuwe ontwikkelingen.

* bron: Alexa.com

Ervaringen Bedrijvenpagina met andere online bedrijvengidsen

Meer info over Bedrijfspagina

Bedrijfspagina.nl wordt op dit moment (april 2019) geëxploiteerd worden door Besa Media B.V. , statutair zetelend in Middenmeer en met een bezoekadres in Heerhugowaard.

Eerder was dat nog achtereenvolgens Bedrijfspagina Benelux bvba, gevestigd te Berchem, België en Storm Publicaties in Badhoevedorp, onderdeel van een engelse Limited. De zaak wisselt nogal eens van eigenaar, welke dus niet zelden onder een buitenlandse vennootschap opereren.

De huidige eigenaar Besa Media B.V. heeft blijkbaar nog een vestiging, t.w. aan de Hurkestraat 42-20, 5652 AL Eindhoven

Als enig bestuurder en tevens directeur staat vermeld ene Robert Meijerink.

Ondernomen juridische stappen

Eind 2011 hebben wij al in eerste instantie getracht om via de WIPO (World Intellectual Property Organiaztion) de gewraakte domeinnaam Bedrijfspagina.nl te claimen o.b.v. de vele klachten die ons toen al bereikten.

Helaas is onze vordering december 2011 door de Geschillenrechter afgewezen. Hoewel deze wel oordeelt dat de domeinnaam verwarringwekkend overeenstemt met de handelsnaam Bedrijvenpagina, concludeert hij uit de inhoud van de website bedrijfspagina.nl, dat de domeinnaam – ook - voor bona fide commerciële doeleinden zou worden gebruikt (en dus niet alleen voor misleidende) en dat Bedrijfspagina daarom - binnen het beperkte kader van de Geschillenregeling - een legitiem belang bij de domeinnaam zou hebben.Begrijpt u het nog?

De misleidende handelwijze van Bedrijfspagina beoordeelt de Geschillenbeslechter dus niet. Tegelijkertijd geeft hij aan dat het aan de civiele rechter is om over de (on)rechtmatigheid van dit handelen te oordelen. In combinatie met het oordeel over de verwarringwekkende overeenstemming zou dan beoordeeld dienen te worden of de handelwijze van Bedrijfspagina onrechtmatig jegens Bedrijvenpagina is.

Deze uitspraak kan, qua oordeel over het verwarringsgevaar, worden gezien als steun in onze rug. Een rechtsgang bereiden wij nu derhalve voor op basis van de klachten die ons bereiken.

Meld ons daarom uw klachten en/of ervaringen, zodat wij een civiele procedure kunnen starten om een einde te kunnen maken aan deze verwarring!

Onze ervaringen met soortgelijke firma's

Als hoge boom vangen we veel wind, dat is ons in de loop der jaren wel duidelijk geworden. Veel bedrijfjes zien er brood in, om (vaak kortstondig) gebruik te maken van een handelsnaam die verwarringwekkend overeenstemt met onze handelsnaam Bedrijvenpagina.nl, om zo in veel gevallen aan te haken bij onze landelijke bekendheid en soms zelfs bedrijven en klanten onder exact dezelfde naam als onze handelsnaam telefonisch te benaderen, dan wel direct facturen te sturen.

Een kort overzicht van wat we in de loop der tijd al hebben meegemaakt:

Bedrijvenpaginagids.nl :
Deden zich voor als Bedrijvenpagina.nl. Juridisch aangepakt, site nu uit de lucht en domeinnaam overgenomen.

Bedrijvenpagina-online.nl
Benadert bedrijven en stuurt facturen onder onze naam. Juridisch procedure via WIPO (uitspraak), domein aan ons overgedragen, site nu uit de lucht

RDN Registratie Dienst Nederland
​Stuurt onze klanten facturen met ons logo er op!
Eigenaren niet te traceren. Uiteindelijk i.s.m. Rabobank hun banknummer geblokkeerd en de gedane betalingen zijn teruggestort naar de gedupeerden.

Kolthof Advertenties
Na RDN (zie hierboven) blijft het even stil. Maar niet lang. Nu stuurt Kolthof Advertenties te Groningen onze klanten facturen met ons logo er op! Facturen lijken erg op die van RDN. Juridische procedure gestart, rechtszaak gewonnen, met schadevergoeding, maar helaas zijn de werkelijke eigenaren niet traceerbaar.

Colina Marketing Services
​Stuurt klanten facturen met onze naam erboven. Juridische procedure in gang gezet, maar vogels zijn alweer gevlogen