Hans van Schip
16 april 2013 16:20
door Hans van Schip
Categorie:
Marketing

Acties bij misbruik Logo en Voorwaarden Thuiswinkel Waarborg

Per maand komen er bij Thuiswinkel.org verschillende terechte meldingen binnen over het onterecht gebruik van het Thuiswinkel Waarborg logo en/of de algemene voorwaarden. Maar wat doet Thuiswinkel.org vervolgens met deze meldingen?
Tijd voor een uitgebreide toelichting. Het Bedrijven Blog Nederland spreekt met Ank van Heeringen, jurist bij Thuiswinkel.org.

In ons gesprek wordt duidelijk dat er regelmatig melding bij Thuiswinkel.org wordt gemaakt van misbruik van het logo of de algemene voorwaarden van Thuiswinkel Waarborg. Er is ook veel onduidelijkheid. Reden waarom Thuiswinkel.org de werkwijze en het ‘protocol’ bij dergelijk misbruik graag nog eens via het Bedrijven Blog Nederland onder de aandacht brengt.

Hoe vaak wordt door een webwinkel of website het logo of voorwaarden van Thuiswinkel.org misbruikt?

Ank van Heeringen van Thuiswinkel.org licht dit toe:
Gemiddeld gaat het per maand over 18 verschillende verkopers op afstand, die op hun site ons logo hebben geplaatst en/of onze algemene voorwaarden hanteren. We hebben een protocol ‘Onterecht gebruik Thuiswinkel Waarborg’ opgesteld dat stapsgewijs gevolgd wordt bij een melding van dergelijk misbruik.

Wij zoeken niet zelf naar dit onterecht gebruik maar worden over het algemeen dezelfde dag nog op de hoogte gesteld door consumenten en/of leden.

Om te voorkomen dat niet leden een gevaar vormen voor de continuïteit en de integriteit van de sector, de belangen van de consumenten en/of de belangen van Thuiswinkel.org zelf, dienen er maatregelen te worden genomen.
Thuiswinkel Waarborg van thuiswinkel.org

Hoe werkt het protocol ‘Onterecht gebruik ThuiswinkelWaarborg’

Het protocol bestaan uit drie stappen, namelijk:
– de melding van het onterecht gebruik van het Thuiswinkel Waarborg en/of de algemene voorwaarden
– de verificatie van het onterecht gebruik van het Thuiswinkel Waarborg
– de controle van malafide bedrijven.

Als er sprake is van onterecht gebruik van het logo en/of de voorwaarden dan wordt er contact opgenomen met de desbetreffende verkoper. Over het algemeen worden de onterechte melding en/of de algemene voorwaarden direct na onze actie van de site gehaald. Daar bereiken we dus goede resultaten mee.

Soms is er sprake van, zoals Ank van Heeringen dat noemt, een boefje of nog groter: een echte boef.
Het patroon dat zij volgen is over het algemeen herkenbaar:
– het Thuiswinkel Waarborg Certificaat wordt nagemaakt (vervalst)
– gegevens van leden worden misbruikt
– er wordt 100% vooruitbetaling geëist (niet via iDeal)
– het zijn aanbiedingen die te mooi zijn om waar te zijn.

Dat ruikt dan dus gewoon naar oplichting en dat zal het ook wel zijn, aldus Thuiswinkel.org. Gevolg: gedupeerde consumenten die wel betaald hebben maar geen producten ontvangen. Doordat er gebruik wordt gemaakt van vervalste adressen zijn ook leden of niet leden gedupeerd want die krijgen verontruste consumenten op de stoep of aan de telefoon. Deze consumenten denken namelijk dat zij met het betreffende bedrijf, waarvan het adres werd gebruikt, te maken hebben.

De volgende stap is dan om de eigenaar van de mogelijke malafide website te achterhalen en het streven is dat de site binnen korte tijd uit de lucht is. Soms is dat een herhaling van zetten want echte boefjes proberen het na een aantal dagen weer.

Bij alle kwesties, tenzij er direct verwijderd is, worden consumenten gewaarschuwd via onze site en via Twitter. Er is een samenwerking met partijen die websites om deze reden uit de lucht kunnen halen. Ook is er bij iedere melding een samenwerking met de toezichthouder, de ACM, mijnpolitie.nl en het Fraudemeldpunt.
Binnenkort vinden er nog gesprekken met de politie plaats om het indienen van meldingen door webwinkels te vereenvoudigen. Het meldpunt Mijnpolitie.nl is namelijk voornamelijk op consumenten gericht.

Toelichting wetgeving door Thuiswinkel.org

Sinds 1992 is in het Burgerlijk Wetboek (BW) opgenomen dat 100% vooruitbetalen eisen bij de verkoop van producten bij algemene voorwaarden niet toegestaan is. Dat betekent dat er alleen individueel, dus expliciet overeengekomen, met de consument andere afspraken gemaakt kunnen worden. Dat houdt dus ook in dat er naast de 100% vooruitbetaling ook een vorm van maximaal 50% aangeboden moet worden.
Acceptabele tweede betaalmogelijken naast iDeal zijn:
– acceptgiro
– rembours
– creditcard
– paypal (met uitgestelde capture)
– Checkpay van Post.nl

Deze wettelijke regel geldt niet alleen voor verkoop op afstand in een webwinkel / webshop, maar ook voor de aankoop in een fysieke winkel.

TIPS van Thuiswinkel.org

Voor de consument: betaal bij twijfel nooit 100% vooruit.

Voor de consument en/of webwinkelier: Meldt niet alleen een klacht bij Thuiswinkel.org. Overtreedt een ondernemer de wet, dan kunt u een klacht indienen bij ConsuWijzer. ConsuWijzer zorgt ervoor dat uw klacht bij één van deze toezichthouders komt: ACM (Autoriteit Consument & Markt) of AFM(Autoriteit Financiële Markten). U kunt natuurlijk ook zelf bij de ondernemer een klacht indienen als u denkt dat hij zich niet houdt aan de regels.
Gevolgen voor overtreders
Ondernemers die zich niet aan bovenstaande regels houden, kunnen een boete krijgen van ACM of AFM. Consumenten worden hierdoor beter beschermd tegen oneerlijke verkoop. De handel wordt eerlijker: daar hebt niet alleen u voordeel van, maar ook de ondernemers die zich wél aan de regels houden.

Sinds oktober 2008 is de Wet Oneerlijke Handelspraktijken in werking getreden. Deze wet verbiedt oneerlijke handelspraktijken. Een voorbeeld van een verboden verkooppraktijk is het ten onrechte voeren van een keurmerk of het niet naleven van een gevoerde gedragscode. Dat is waar we in dit geval mee te maken hebben. De autoriteit kan bij overtreding een administratieve boete opleggen van maximaal 450.000 euro.

Mocht u naar aanleiding van deze uiteenzetting door Thuiswinkel.org vragen of tips hebben over het protocol dan kan u dat hieronder in de reakties weergeven of door een emailbericht aan de redactie.

Reacties