Sander Wijdemans
14 mei 2024 20:10
door Sander Wijdemans
Categorie:
MKB-nieuws

Hoe ga je om met letselschade bij een bedrijfsongeval?

Als er bij jouw bedrijf een ongeval plaatsvindt dan is dat natuurlijk altijd een heel vervelende gebeurtenis. Een bedrijfsongeval waarbij iemand gewond raakt wordt altijd onderzocht door de Arbeidsinspectie. Zij controleren of er regels zijn overtreden waardoor het ongeval kon plaatsvinden. Daarbij wordt er onderscheid gemaakt tussen de verantwoordelijkheid van de werkgever en die van de werknemer. Werkgevers zijn verplicht om veiligheidsmaatregelen te nemen voor een veilige werkomgeving. Werknemers zijn vervolgens verplicht om deze regels na te leven.

Hoe ga je om met letselschade bij een bedrijfsongeval

Wie is verantwoordelijk?

Bij letselschade kan het lastig zijn om te bepalen wie verantwoordelijk is. Vaak gaat het om een samenloop van omstandigheden. Zeker als de gevolgen ernstig zijn kan een zaak alleen maar verliezers. Maar desondanks is het natuurlijk zo dat een werkgever alleen aansprakelijk wordt gesteld als daadwerkelijk blijkt dat er sprake is geweest van nalatigheid. Als je als ondernemer verzekerd bent voor letselschade voor je werknemers dan zal de verzekering uiteraard eerst grondig onderzoek doen voordat er tot uitkering van de schade wordt overgegaan. Dergelijke procedures kunnen jaren in beslag nemen en zijn niet zelden een flinke belasting voor beide partijen. Desondanks is het natuurlijk belangrijk dat duidelijk wordt wat er is gebeurd en wie hiervoor eventueel verantwoordelijk is.

Hoe hoog is de letselschadevergoeding?

De hoogte van de letselschadevergoeding hangt af van wat er is gebeurd en wat hiervan de gevolgen zijn. Wanneer iemand blijvend invalide is en daardoor niet meer kan werken dan is er sprake van een ernstige situatie. De kosten kunnen dan ook fors oplopen. Van gederfde inkomsten tot woningaanpassing, aanschaf van hulpmiddelen en hulp en ondersteuning door zorgpersoneel. De hoogte van de vergoeding is een optelsom van directe en indirecte kosten. Het slachtoffer zal uiteraard zo veel mogelijk kosten aanvoeren, het is de taak van de rechter om te bepalen welke kosten reëel zijn. Overigens is het niet zo dat een zaak omtrent letselschade altijd voor de rechter komt. Het kan natuurlijk ook dat beide partijen, meestal met hulp van juristen, er samen uitkomen en tot overeenstemming komen over de hoogte van een vergoeding.

Schakel een ervaren advocaat in

Als je met je bedrijf te maken krijgt met een letselschadezaak, neem dan contact op met Damsté en laat je adviseren door een ervaren letselschade advocaat. Zorg ervoor dat alle relevante stukken die op de zaak betrekking hebben bij de advocaat terechtkomen. Je kunt dan denken aan een proces-verbaal van de politie, een verslag van een onderzoek door de Arbeidsinspectie of andere documenten. Ook al ben je bereid om de schade te vergoeden of is je verzekering daartoe bereid, het is zaak dat er een vergoeding uitkomt die passend en toereikend is. Houd contact met de medewerker als deze vanwege arbeidsongeschiktheid niet kan werken. Werk altijd mee aan het zoeken naar een oplossing voor aangepast werk als de medewerker zijn oorspronkelijke werk niet meer kan doen, zowel binnen je eigen bedrijf als bij een andere werkgever.

Reacties