Sander Wijdemans
14 oktober 2014 15:38
door Sander Wijdemans
Categorie:
Marketing

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen – MVO als marketingtool

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is niet meer weg te denken uit de bedrijfsvoering anno 2014. MVO is ook gewoon een marketingtool.

Klanten en consumenten zijn zich bewust van de impact op het milieu van een bepaalde manier van handelen en als ondernemer dek je je hier tegen in door zo verantwoord mogelijk te ondernemen. Uiteraard worden de resultaten of de manier van handelen gedeeld.

MVO uitgelegd door MSN en MVO NederlandAfnemers van een bepaalde dienst of product zijn kritischer dan ooit. Als bedrijf dien je integer en transparant te handelen om geloofwaardigheid op te bouwen en te behouden. Hier biedt MVO een mooie mogelijkheid. Communiceer wat je doet om zo milieuvriendelijk en maatschappelijk mogelijk te handelen. Maar pas op, als er marginale resultaten gemeld worden, doet dit meer schade dan goed. Wat is het waard om naar buiten te brengen?

Greenwashing

Bankieren bij een bank die maatschappelijk onderneemt, dubbelzijdig printen of een paperless office. Dit zijn voorbeelden van greenwashing. Dit zijn marginale issues die geen (of vrijwel geen) impact hebben op de bedrijfsvoering van een bepaald bedrijf en dus weinig of niet bijdragen aan een eigen MVO strategie. Claim je dit soort maatregelen? Dan bestaat de kans dat je door de mand valt omdat je te weinig duurzame maatregelen als MVO opvoert. De klant wil vaak namelijk meer zien.

Is er weinig te melden? Bedenk dan goed dat MVO om transparantie draait. Leg uit waarom je op een bepaalde manier handelt en dat hier het milieu in acht wordt genomen. Levert de manier van handelen een duurzame winst op? Leg dat uit. Leverde het niets op? Leg dit dan ook uit. MVO betekent niet dat er direct resultaat wordt geboekt maar dat er over na wordt gedacht. Een keurmerk doet uiteraard wonderen maar zijn ook prijzig. Leg uit en toon aan. Dat is het devies.
MVO - Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Afvalverwerking en MVO

Een mooi voorbeeld is afvalverwerker(van bijvoorbeeld bedrijfsafval) Milieu Service Nederland. Dit Amsterdamse bedrijf doet uiteraard aan MVO. Bij afvalinzameling en verwerking kan het milieu natuurlijk niet uit het oog worden verloren. Zo wordt beter geperst (minder ritten nodig), meer gerecycled en sinds kort energie uit afval opgewekt. Mooi natuurlijk maar het bedrijf betrekt ook zijn klanten hierbij. Klanten kunnen een keurmerk voeren om aan te geven dat het afval duurzaam wordt verwerkt.

Wanneer maak je MVO onderdeel van je marketing?

Die vraag is eigenlijk makkelijk te beantwoorden; wanneer er ook daadwerkelijk iets te melden is. Per bedrijf verschilt de manier van duurzaam handelen. Bij de een, zoals bij Milieu Service Nederland, is de impact groter dan bij bijvoorbeeld een klein internetbureau.


Reacties