Sander Wijdemans
19 december 2014 08:00
door Sander Wijdemans
Categorie:
MKB-nieuws

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen – MVO is fiscaal aantrekkelijk

MVO doe ik toch voor mens, aarde en milieu? Dat klopt, maar MVO is om meerdere redenen aantrekkelijk. Bijvoorbeeld fiscaal gezien.

De belangrijkste reden voor veel bedrijven om maatschappelijk verantwoord te ondernemen, is dat het beter is voor het milieu. Je kunt je beter voelen bij milieuvriendelijke oplossingen en het kan goed zijn voor het imago van je bedrijf. Misschien leveren keuzes voor bepaalde grondstoffen of leveranciers je extra klanten op.

Natuurlijk zijn er extra kosten mee gemoeid, maar je bespaart ook op je energierekening. En wist je ook dat duurzaam ondernemen fiscaal aantrekkelijk kan zijn?

Ik schreef al eerder over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen – MVO en hoe je dit als marketingtool in kan zetten. Hieronder wil ik vooral uitleggen waarom MVO fiscaal aantrekkelijk is.

Waarom is MVO fiscaal aantrekkelijk?

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu stimuleert het gebruik van milieuvriendelijke, energiezuinige apparatuur en bedrijfsmiddelen die duurzame energie opwekken. Zij stimuleert energiebesparende investeringen door middel van drie fiscale voordelen:

• Milieu Investeringsaftrek (MIA): een eenmalige extra aftrekpost in de inkomsten- / vennootschapsbelasting. Dit voordeel kan oplopen tot 36% van de investering, bovenop de gebruikelijke afschrijving.

• Willekeurige Afschrijving Milieu Investeringen (Vamil): 75% van de investering mag willekeurig afgeschreven worden van de fiscale winst, op een zelf te bepalen tijdstip. Je mag zelf weten of je direct 75% afschrijft, of je de afschrijving uitstelt of dat je het bedrag over meer of minder jaren uitspreidt.

• Energie-Investeringsaftrek (EIA): een eenmalige extra aftrekpost van 41,5% van de investering ten laste van de fiscale winst, bovenop de gebruikelijke afschrijving.

Met deze faciliteiten kun je niet alleen belasting besparen maar ook liquiditeits- en rentevoordeel behalen. Het willekeurig uitstellen van de afschrijving kan juist weer interessant zijn met het oog op verliesverdamping.

MVO fiscaal aantrekkelijk: MIA en VAMIL uitgelegd.

Heeft iedereen recht op deze fiscale voordelen?

Er gelden een aantal voorwaarden waar aan voldaan moet worden:

• Investering van minimaal €2.500
• Nog niet eerder aangeschaft bedrijfsmiddel
• Investering die vermeld staat op de Milieulijst
• Meld je investering op tijd en vraag je MIA / Vamil op tijd aan: binnen 3 maanden na het geven van de opdracht (schriftelijk of mondeling) via het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
• Je kunt óf de MIA óf de EIA toepassen op een investering

Begin je liever iets kleiner? Alle beetjes helpen uiteraard! Door alleen al het op de juiste manier in (laten) zamelen van bedrijfsafval of oude computers inleveren voor recycling draag je al een steentje bij aan een beter milieu!


Reacties