Hans van Schip
20 november 2014 10:53
door Hans van Schip
Categorie:
Marketing

Productdifferentiatie & online verkopen volgens medewerker essentieel om te overleven

Kwart twijfelt of het huidige management de noodzakelijke veranderingen kan realiseren

Medewerkers achten productdifferentiatie en uitbreiding van een goede online propositie noodzakelijk voor bedrijven om te overleven richting 2020. Van de ondervraagde medewerkers noemt 40% het richten op nieuwe producten en/of diensten een belangrijk speerpunt voor de toekomst van hun bedrijf. Daarnaast vindt 25% dat het uitbreiden van de online verkopen een stap is die bedrijven moeten nemen om in 2020 gezond te zijn. Dat blijkt uit een onderzoek dat door GfK is uitgevoerd, in opdracht van onderzoeksprogramma Shopping2020, onder bijna 4.000 medewerkers van een groot aantal Nederlandse bedrijven.

Shopping2020 heeft het onderzoek geïnitieerd in de wetenschap dat medewerkers doorslaggevend zijn voor succes in 2020. Daarom heeft Shopping2020 besloten om medewerkers uit diverse sectoren een spiegel voor te houden vanuit de vraag “Bestaat jouw bedrijf nog in 2020?”.

Jorij Abraham, Program Manager van Shopping2020, vindt de uitkomsten van het onderzoek verrassend. “Aan de ene kant ben ik erg blij dat ook bij medewerkers het belang van online verkopen is ingedaald. Het is belangrijk dat omnichannel denken ook op de werkvloer wordt ondersteund. Ook is het noodzaak om de propositie aan te passen is, zeker met de komst van spelers als Amazon.” Marco Wolters van GfK vult aan: “Wat mij verbaast is het optimisme van de medewerkers over de markt en de onderschatting van de kracht van buitenlandse intreders. Misschien ziet men Zalando als een Nederlandse speler? Of wellicht overheerst het gevoel ‘dat overkomt alleen anderen’?.”

Verandering noodzaak om te overleven

Dat de toekomst van bedrijven gepaard zal gaan met veranderingen is wel duidelijk voor werknemers: meer dan 90% verwacht dat er richting 2020 veranderingen gaan plaatsvinden in het bedrijf waar ze werken, vooral op het vlak van uitbreiding van online verkopen (43%) en het richten op nieuwe producten en/of diensten (42%). Ook de noodzaak tot verandering wordt door de medewerker beaamd. Van hen geeft 89% aan dat hun bedrijf stappen zal moeten maken, wil het in 2020 gezond zijn.
http://vicinity.picsrv.net/3654/3022e58c343887a4675e37cb3b5ab84e/7647/hoestaathetbedrijfervoor.png

Positieve blik op de toekomst

Als door bedrijven goed wordt geanticipeerd op de aanstaande veranderingen, dan ziet de medewerker de toekomst van zijn bedrijf positief tegemoet. 51% verwacht een groei van de eigen organisatie in 2020 en 21% verwacht dat de huidige situatie van hun bedrijf onveranderd blijft. Slechts 5% van de werknemers verwacht dat hun bedrijf in 2020 ten onder is gegaan aan een faillissement of zelf de activiteiten heeft beëindigd. Dat de veranderingen leiden tot een overname is volgens de ondervraagden realistischer dan faillissement, 12% schetst dit als mogelijk toekomstbeeld.

Toenemende internationale (hyper)concurrentie door de medewerker nauwelijks gezien

Een van de grootste uitdagingen die door veel marktexperts wordt gesignaleerd, is de door online snel toenemende internationale hyperconcurrentie van webwinkels zoals Amazon en Alibaba. Opvallend is dat deze uitdaging door medewerkers nauwelijks wordt benoemd. Slechts 5% van de medewerkers, zowel management als uitvoerend personeel, ziet toenemende internationale concurrentie als dominante uitdaging waar een antwoord op gevonden moet worden om in 2020 succesvol te zijn.

Uitdagingen worden door retailmedewerkers veel meer gezocht in de dagelijkse praktijk, zoals in de toenemende prijsconcurrentie (45%) en het laten aansluiten van nieuwe producten bij de veranderende klantwens (43%). Van de medewerkers bij financiële dienstverleners deelt 46% de laatstgenoemde zorg, maar 36% ziet ook het omgaan met de steeds verder toenemende regelgeving vanuit de overheid en het toegenomen toezicht vanuit de overheid als voorname uitdaging.

Twijfel over management
http://vicinity.picsrv.net/3654/3022e58c343887a4675e37cb3b5ab84e/7649/Twijfelovermanagement.png

Van de medewerkers heeft 58% er vertrouwen in dat het huidige management (goed) in staat is om de noodzakelijke veranderingen succesvol door te voeren. 23% mist dit vertrouwen geheel of gedeeltelijk en 20% spreekt zich hier niet over uit. Hierbij is nauwelijks verschil tussen medewerkers uit de retail en van financiële dienstverleners.

De betrokkenheid onder medewerkers om bij te dragen aan de juiste richting voor de toekomst is groot. Bijna 70% van de medewerkers is graag bereid om hier actief over mee te denken. Echter de helft van de ondervraagden vindt dat zij hiertoe door hun werkgever niet echt worden gestimuleerd.

Het complete rapport is hier gratis te downloaden.

Reacties