Sander Wijdemans
19 september 2023 17:01
door Sander Wijdemans
Categorie:
MKB-nieuws

Wat is een microkrediet en wat zijn de voordelen ervan?

Microkrediet is een financieel instrument dat is ontworpen om mensen met beperkte financiële middelen de mogelijkheid te bieden om een eigen bedrijf te starten of hun bestaande bedrijf uit te breiden. Het is een vorm van kredietverlening die voornamelijk gericht is op het verstrekken van leningen aan kleine ondernemers in ontwikkelingslanden, waar traditionele banken vaak terughoudend zijn om leningen te verstrekken. In dit artikel zullen we de definitie van microkrediet verkennen en de voordelen ervan bespreken.

Wat is een microkrediet en wat zijn de voordelen ervan

Definitie van microkrediet

Microkrediet kan worden omschreven als een klein bedrag aan lening dat wordt verstrekt aan ondernemers met beperkte financiële middelen, die geen toegang hebben tot traditionele bankleningen. Het wordt meestal verstrekt door microfinancieringsinstellingen (MFI’s) die gespecialiseerd zijn in het verstrekken van leningen aan kleine ondernemers en mensen met lage inkomens. Het doel van microkrediet is om ondernemerschap te stimuleren en economische groei te bevorderen door het creëren van werkgelegenheid en inkomen voor mensen in ontwikkelingslanden.

Voordelen van microkrediet

1. Financiële inclusie:

Een van de belangrijkste voordelen van microkrediet is het bevorderen van financiële inclusie. Veel mensen in ontwikkelingslanden hebben geen toegang tot traditionele financiële diensten vanwege verschillende redenen, zoals gebrek aan onderpand, lage inkomens of gebrek aan kredietgeschiedenis. Microkrediet biedt deze mensen de mogelijkheid om geld te lenen en hun ondernemersdromen waar te maken, waardoor ze de vicieuze cirkel van armoede kunnen doorbreken.

2. Ondernemerschap stimuleren:

Een ander belangrijk voordeel van microkrediet is het stimuleren van ondernemerschap. Veel mensen in ontwikkelingslanden hebben innovatieve ideeën en vaardigheden om een eigen bedrijf te runnen, maar missen de financiële middelen om dit te realiseren. Microkrediet biedt hen zo door zakelijk geld lenen de kans om hun ondernemersdromen waar te maken door hen te voorzien van het nodige kapitaal om een bedrijf te starten of uit te breiden. Dit draagt bij aan economische groei en creëert werkgelegenheid.

3. Sociale impact:

Microkrediet heeft ook een positieve sociale impact. Het stelt mensen in staat om zelfredzaam te worden en te voorzien in hun eigen levensonderhoud. Door het creëren van werkgelegenheid draagt microkrediet bij aan armoedebestrijding en verbetering van de levensstandaard van mensen. Het stelt mensen ook in staat om hun kinderen naar school te sturen en toegang te krijgen tot gezondheidszorg, waardoor de kwaliteit van leven wordt verbeterd.

4. Vrouwenempowerment:

Een ander belangrijk aspect van microkrediet is het bevorderen van vrouwenempowerment. In veel ontwikkelingslanden hebben vrouwen beperkte toegang tot financiële middelen en zijn ze afhankelijk van hun echtgenoten of familieleden voor financiële ondersteuning. Door vrouwen de mogelijkheid te bieden om een microkrediet te verkrijgen en een eigen bedrijf te starten, worden ze financieel onafhankelijk en kunnen ze hun eigen beslissingen nemen. Dit draagt bij aan gendergelijkheid en versterkt de positie van vrouwen in de samenleving.

5. Terugbetaling en duurzaamheid:

Een belangrijk kenmerk van microkrediet is het hoge terugbetalingspercentage. Omdat microkrediet meestal wordt verstrekt aan mensen met weinig financiële middelen, zijn de leningen vaak klein en worden ze gemakkelijker terugbetaald.

Reacties