Sander Wijdemans
18 mei 2023 20:58
door Sander Wijdemans
Categorie:
MKB-nieuws

Wat is het SNF-Keurmerk?

Wil je arbeidsmigranten ontvangen en deze huisvesten? Dan ben je misschien de eisen voor het SNF-keurmerk tegengekomen. Maar wat houdt dit keurmerk eigenlijk in? Hoe behaal je het, en hoe houd je het? En wat is het verschil met andere keurmerken? Een korte samenvatting.

Kernwaarden van het SNF-keurmerk

Het SNF-keurmerk is ervoor bedoeld om kwalitatieve huisvesting voor arbeidsmigranten te garanderen. Je toont met het keurmerk aan dat je de juiste maatregelen neemt om je arbeiders op te vangen. Denk bijvoorbeeld aan goede sanitaire voorzieningen, een hoge mate van brandveiligheid en goede omstandigheden in het algemeen.

Alle ondernemingen die arbeidsmigranten huisvesten, kunnen in aanmerking komen voor het keurmerk. Voorbeelden van bedrijven die een keurmerk kunnen behalen, zijn vastgoedorganisaties, uitzendondernemingen, ondernemingen werkzaam in de land- en tuinbouw en de vleesverwerkende industrie. Je kunt als particulier ook een keurmerk halen, maar daar gelden speciale regels voor.

SNF-keurmerk behalen

Het SNF-keurmerk behalen kan als je voldoet aan de eisen. Een certificerende instelling komt langs om een inspectie uit te voeren. Aan de hand daarvan maakt de instelling een rapport op. SNF staat voor Stichting Normering Flexwonen. Wanneer je een certificaat behaalt, kun je daarmee bij woningcorporaties, opdrachtgevers, werknemers en omwonenden van huisvestingslocaties aantonen dat de woning voldoet aan de gestelde normen.

Het is niet verplicht, maar wel een goede manier om vertrouwen te winnen van deze stakeholders. Bovendien is dit een goede manier om een betere omgang tussen arbeidsmigranten en de werkgever te realiseren. Bedrijven die het SNF-keurmerk behalen, worden vermeld in het register. Jaarlijks vindt er nog een administratieve inspectie plaats. Een instelling komt dan langs om de huisvestingslocaties te controleren. Zo weet SNF zeker dat het bedrijf nog steeds voldoet aan de gestelde eisen.

Verwarring tussen SNF-keurmerk en SNA-certificaat

Veel bedrijven halen SNF en het SNA-certificaat door elkaar. Dat is niet zo gek: het is maar een letter verschil. Toch zijn het wezenlijk twee heel verschillende dingen. Zo houdt SNF zich alleen bezig met flexwoningen, terwijl SNA (Stichting Normering Arbeid) kijkt naar verschillende onderdelen van het inhuren van arbeiders. Dat gaat niet alleen om migranten, maar inleners in de breedste zin van het woord.

Het SNA-keurmerk gaat over factoren die de risico’s van inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk beperken. Onder meer detacheerders en payrollondernemingen kunnen zich aanmelden voor zo’n certificaat. Bij SNA wordt gekeken naar bijvoorbeeld de identificatie van de onderneming, of de administratie op orde is en of alle werkenden wel gerechtigd zijn tot werk in Nederland.

Kortom, tussen SNF en SNA zitten grote verschillen. Toch kan het wel zijn dat ze elkaar overlappen. In sommige situaties is het noodzakelijk dat er eerst een SNA-keurmerk is, voordat een SNF-keurmerk kan worden behaald.

Reacties