Sander Wijdemans
28 november 2023 06:32
door Sander Wijdemans
Categorie:
MKB-nieuws

Wat kun je doen als een klant zijn factuur niet betaalt?

Als je als bedrijf een factuur stuurt dan mag je ervan uitgaan dat deze op tijd wordt betaald. Nu kan iedereen een keer iets vergeten. Dus stuur je een betalingsherinnering. Vaak heeft dat voldoende effect en wordt het bedrag alsnog overgemaakt. Als er geen betaling volgt dan moet je je beraden om andere maatregelen. Je kunt nog een aanmaning sturen met een dringend verzoek om te betalen. Maar een klant die onwillig is om een factuur te voldoen zal ook daar vaak niet op reageren. Dan rest nog één optie: incasso. Hiervoor kun je een extern bureau inschakelen. Zij nemen de vordering over en treden met de debiteur in contact om hem tot betaling te bewegen.

Wat kun je doen als een klant zijn factuur niet betaalt

Wat doet een incassobureau?

Een incassobureau is iets anders dan een deurwaarder. Een incassobureau in Tilburg mag geen beslag leggen op bijvoorbeeld het inkomen van de schuldenaar. Zij kunnen wel een dwingende brief sturen waarin wordt gedreigd met beslaglegging als de klant niet betaalt. Ook worden er extra kosten in rekening gebracht nadat een vordering is overgedragen aan een incassobureau. Vaak maakt dit indruk en wordt er alsnog betaald. Het kan ook dat de debiteur contact opneemt om een betalingsregeling te treffen. Het incassobureau int de betalingen en maakt het bedrag van de openstaande factuur over naar de opdrachtgever. Als het om deelbetalingen gaat kan er ook tussentijds een deel van de vordering worden overgemaakt als deze door de schuldenaar is voldaan.

Beslaglegging

Een incassobureau in Breda mag geen beslag leggen. Maar vaak werken zij wel samen met een deurwaarderskantoor en die mogen dit wel. Hier moet vaak wel een gerechtelijke uitspraak voor worden verkregen. De deurwaarder dient hiervoor een verzoekschrift in bij de rechtbank. Als deze uitspraak heeft gedaan kan de deurwaarder overgaan tot het leggen van derdenbeslag. Er kan beslag gelegd worden op banktegoeden, inkomen, roerende goederen zoals een auto of onroerend goed. Om beslag te leggen op een kostbaar bezit, zoals het huis van de schuldenaar, moet de vordering wel evenredig zijn. Met andere woorden: voor een vordering van 200 euro mag een deurwaarder geen beslag leggen op de auto van de schuldenaar als die een waarde heeft van bijvoorbeeld 50.000 euro.

Schat vooraf het risico in

Je kunt als ondernemer problemen voorkomen door vooraf het risico in te schatten. Zo kun je van consumenten altijd verlangen dat ze vooraf betalen bij een internet aankoop, of een aanbetaling doen bij de aankoop van een keuken of dure meubelen. Bij levering aan een bedrijf is het gebruikelijk om geen aanbetaling te vragen. Ook heeft een ondernemer vaak een langere betalingstermijn om een factuur te voldoen. Als je een levering doet met een groot orderbedrag is het niet ongebruikelijk om onderzoek te doen naar de kredietwaardigheid van de opdrachtgever. Deze moet dan gegevens overleggen om aan te tonen dat hij voldoende kapitaalkrachtig is om de geplaatste order te kunnen betalen. Ook kun je werken met deelfacturen, zodat je het risico van een grote opdracht kunt spreiden.

Reacties