Sander Wijdemans
12 juni 2023 15:09
door Sander Wijdemans
Categorie:
MKB-nieuws

Keerklepcontrole, wat is dat?

Heb je een brandslaghaspel koffieautomaat, vaatwasser, gevelkraan of stoel die is aangesloten op de collectieve drinkwaterinstallatie? Dan moet daar een keerklep op zitten. Het is belangrijk dat zo’n klep goed functioneert. Sterker: het is verplicht. In Nederland moeten alle installaties met een keerklep eens per jaar gecontroleerd worden. Dit noemen we een keerklepcontrole. Wat is dat precies en waarom is het zo belangrijk?

Keerklepcontrole, wat is dat

Wat is keerklepcontrole?

Bij een keerklepcontrole controleert een specialist of de keerklep goed sluit als de waterleidingdruk wegvalt. Een specialist gebruikt dan een testinstallatie en past onder- of overdruk toe. Werkt de keerklep goed? Dan krijg je een keuringssticker, met daarop de datum van de keuring. Anders kan het zijn dat er iets vervangen moet worden door een specialist. Keerkleppen kunnen onjuist functioneren als ze te maken krijgen met gruis en kalkafzetting. Daarnaast kunnen keerkleppen ook simpelweg slijten. In de NEN1006 staat dat elk jaar een keerklepcontrole moet worden uitgevoerd. De norm hiervoor staat ook p het waterwerkblad 1.4G.

Waarom is keerklepcontrole nodig?

Een keerklepcontrole is nodig omdat anders de kans op legionellabesmetting toeneemt. Een keerklep zorgt ervoor dat water niet terug kan stromen, de installatie in. Stel dat je te maken hebt met een legionellabacterie in het water. Theoretisch gezien zou het water terug de installatie in kunnen stromen, en zo voor een grote besmetting in de hele installatie kunnen zorgen. Om dat te voorkomen, wordt de controle regelmatig uitgevoerd.

Minimaal een keer per jaar wordt de controle uitgevoerd Het maakt niet uit of je een zogenoemde ‘legionella prioritaire installatie’ hebt of niet: een keerklepcontrole is altijd verplicht in ons land. Je doet er hoe dan ook goed aan om de keerkleppen eens in de tien jaar te vervangen.

Keerklepcontrole als onderdeel van legionellabeheersing

De keerklepcontrole is onderdeel van de legionellabeheersing en de legionellapreventie. Naast een dergelijke controle, zijn er nog allerlei andere vereisten waaraan een installatie moet voldoen. Zo moet je bijvoorbeeld ook een logboek bijhouden, waarin je alle uitgevoerde acties opschrijft. Het lijkt misschien veel werk, maar in de praktijk wegen de kosten op tegen de voordelen.

Bovendien is de gezondheid van mensen onbetaalbaar. Je moet er niet aan denken dat iemand ziek wordt door jouw schuld of nalatigheid. Legionella is misschien op zich geen gevaarlijke bacterie, maar in combinatie met een longontsteking kan het zelfs dodelijk zijn.
Een legionellabeheersplan zorgt ervoor dat de kans op een legionellabesmetting een stuk kleiner wordt. Daarnaast hebben onder meer keerklepcontroles het voordeel dat ze bijdragen aan een verbeterde waterkwaliteit. Daardoor zal er minder onderhoud nodig zijn op de lange termijn, wat dan weer tot lagere kosten leidt.

Reacties