Sander Wijdemans
26 september 2022 21:29
door Sander Wijdemans
Categorie:
MKB-nieuws

Waarom je een bedrijfs verzekering moet afsluiten

Veel kleine bedrijven zijn huiverig voor investeringen in verzekeringen. Ze zien het als iets waar ze zonder kunnen en niet als een uitgave die de moeite waard is.Maar het kopen van een bedrijfsverzekering is een verstandige investering. Als er iets misgaat en jouw bedrijf een onverzekerd risico loopt, kan dat financieel verwoestend zijn.De kosten van vervanging of reparatie van beschadigde eigendommen zullen een aanzienlijke kostenpost vormen. En als het bedrijf niet kan functioneren omdat je het pand niet hebt om door te gaan, kan je ook klanten en toekomstige inkomsten verliezen. Een bedrijfsverzekering beschermt de activa tegen financieel verlies als gevolg van specifieke gevaren zoals brand, diefstal, natuurrampen en vele andere veel voorkomende risico’s waarmee elke ondernemer te maken krijgt. In deze blogpost bekijken we waarom je een bedrijfsverzekering zou moeten afsluiten om je bedrijf en haar activa te beschermen tegen verlies of schade.

4 tips voor een overzichtelijke administratie van je onderneming

Wat is een bedrijfsverzekering?

Een verzekering is een contract waarbij een verzekeringsmaatschappij ermee instemt een bedrijf een bepaald bedrag te betalen als zich een bepaalde gebeurtenis voordoet. In ruil hiervoor wordt vooraf een verzekeringspremie betaald om de kosten van die gebeurtenis te dekken. Ondernemers kopen verzekeringen om hun vermogen en inkomen te beschermen tegen onvoorziene gebeurtenissen. In de loop der jaren zijn vele soorten bedrijfsverzekeringen ontwikkeld om aan de individuele behoeften van bedrijven te voldoen. Elk type bedrijfsverzekering is ontworpen om te helpen beschermen tegen een specifiek risico. Soorten bedrijfsverzekeringen zijn onder meer eigendomsverzekeringen, aansprakelijkheidsverzekeringen, ziektekosten- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en werknemerscompensatie verzekeringen. Deze verzekeringen zijn makkelijk te vergelijken op bijvoorbeeld Yezzer, dit helpt ermee om een passende verzekering voor jou te vinden.

Soorten bedrijfsverzekeringen

Er zijn talloze verzekeringen voor bedrijven hieronder volgen een aantal belangrijke:

  • Onroerend Goed Verzekering – beschermt de waarde van de gebouwen, meubels, apparatuur, etc.. tegen schade of verlies door brand, diefstal, overstroming en meer.
  • Aansprakelijkheidsverzekering – dekt je bedrijf voor juridische kosten en aansprakelijkheidsclaims in verband met ongevallen die gebeuren op jouw terrein of defecten in de producten. Ook helpt het de kosten te dekken van het inhuren van personeel ter vervanging van werknemers die niet kunnen werken door ziekte of letsel.
  • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering – biedt bescherming tegen financiële kosten die zijn gemaakt op het advies dat jij hebt gegeven, waar jij dus aansprakelijk voor kan worden gesteld.
  • Ziekte- en invaliditeitsverzekering – helpt de kosten te dekken van gezondheidszorg en/of invaliditeitsuitkeringen die je jouw werknemers biedt.
  • Werknemerscompensatie Verzekering – biedt financiële voordelen aan werknemers die tijdens het werk gewond raken.

Reacties